Anna Pałecka – Błaszczyk


Radca prawny

WA-7673

Jeszcze w trakcie studiów zajęłam się problematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych i związanych z tym uprawnień i obowiązków pracodawców. Już wtedy, 20 lat temu, w mediach pojawiały się sensacyjne informacje na temat nieprawidłowości mających miejsce w zakładach pracy chronionej, i od tej pory towarzyszy im – niestety – niezbyt dobra opinia. Mijał czas, zmieniały się przepisy, pomoc finansowa dla pracodawców została bardzo okrojona, a na rynku pozostało niewiele zpch-ów. Tymczasem dofinansowanie do wynagrodzeń zaczęło przysługiwać także pracodawcom z otwartego rynku pracy.

Problematykę tę znam z obydwu stron, najpierw poznałam ją od strony organu II instancji, a później od strony pracodawców. Każda z tych stron ma swój punkt widzenia…

Ukończyłam prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikację radcowską odbyłam w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Mam za sobą także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego, kurs rachunkowości podmiotów gospodarczych, zdany egzamin państwowy na członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Jestem współautorką komentarza do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dwóch komentarzy do nowelizacji ustawy o rehabilitacji oraz książki Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Pomoc de minimis. Pomoc na zatrudnienie. Pomoc na szkolenia.

Jestem radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzona przeze mnie Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętej obsłudze podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne. Reprezentuję pracodawców w sprawach dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (pomoc na zatrudnianie, efekt zachęty, podmioty powiązane, ustalanie sytuacji ekonomicznej, zwroty zakwestionowanego dofinansowania), wydatków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (pomoc indywidualna, indywidualne programy rehabilitacji, pomoc de minimis, zaświadczenia o pomocy de minimis), ulg we wpłatach na PFRON, dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, praw i obowiązków pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej. Doradzam w kwestiach uzyskiwania i utraty statusu zpch oraz w sytuacjach po utracie statusu.

Ciągle zmieniające się przepisy i ich interpretacje powodują, że tematyką tą naprawdę trudno się znudzić, i choć są to sprawy skomplikowane, to dla mnie zajmowanie się nimi stanowi nie tylko pracę, ale i przyjemność.

Cały czas rozszerzam swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną, i jako słuchacz, i jako wykładowca.

Uwielbiam czytać inteligentne kryminały i oglądać pisma z wystrojem wnętrz. Fascynują mnie zapachy i podróże.