Home

SZKOLENIA I DORADZTWO DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

A TAKŻE ZAMIERZAJĄCYCH ZATRUDNIAĆ NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRACOWNIKÓW
OFERTA

OFERTAOferta Onlex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, skierowana jest przede wszystkim do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, w tym pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej, pracodawców, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, oraz pracodawców z tzw. otwartego rynku pracy.

Naszą ofertę kierujemy również do pracodawców, którzy dopiero chcieliby zacząć zatrudniać niepełnosprawnych pracowników.Organizujemy:

  • szkolenia jednodniowe na terenie całej Polski dotyczące aktualnych zmian przepisów lub omawiające szczegółowo dany temat,
  • szkolenia kilkudniowe m.in. w Zakopanem i Ciechocinku, o charakterze kompleksowym poruszające różne aspekty, w tym księgowe i podatkowe, niezbędne pracodawcom,
  • szkolenia w siedzibie firmy przygotowane specjalnie na potrzeby danego pracodawcy.


SZKOLENIASzanowni Państwo!

Firma  ONLEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  serdecznie zaprasza na szkolenie  on-line.

Podsumowanie roku 2022 w tematyce
zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.
Co nas czeka w 2023 r.
Termin szkolenia on-line:  
28  listopada 2022 r. – godz. 10.00 – 14.00

 

 

 Cel szkolenia:
Podczas szkolenia omówimy wszystko co najważniejsze w tematyce zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w 2022 r.  i jakie są przewidywalne plany na 2023 r.
Przedstawimy nowy roczny druk DEK-R i stary INF-2. Na przykładach omówimy skutki wydłużenia ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i składanych od nich środków odwoławczych. Nie zapomnimy o dokumentowaniu szczególnych schorzeń na gruncie różnych przepisów ustawy o rehabilitacji. Mamy nowe podmioty uprawnione do wystawiania ulg we wpłatach na PFRON, to będzie skutkować zmianami rozporządzeń.

Czy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wzrośnie od 2023 r. i do jakiej wysokości? Co oznacza terminowość kosztów płacy zdaniem sądów administracyjnych i zdaniem PFRON. Porozmawiamy o każdym aspekcie efektu zachęty – ilościowym, jakościowym, „ogólnym” i kiedy można go nie wykazywać. Omówimy wyjaśnienia Ministerstwa odnośnie rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 r. w kontekście terminowości ponoszenia kosztów płacy.

Jaki wpływ na SOD ma trudna sytuacja ekonomiczna wykazana za 2021 r., a jaki za 2022 r. Terminy ustalania sytuacji ekonomicznej – wyjaśnienia PFRON.
Przypomnimy przepisy, które nadal obowiązują w związku z epidemią COVID, a które straciły ważność.
Pierwsze wnioski po audytach KAS, praktyka zerowania zaświadczeń o pomocy de minimis. Zarzut nieoszczędności.