Szkolenia


SZKOLENIA

Szanowni Państwo!
Firma ONLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością serdecznie zaprasza na seminarium szkoleniowe składające się z dwóch paneli tematycznych:

Pierwszy panel:
Wsparcie przy zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Wykładowca: Anna Pałecka-Błaszczyk, wspólnik firmy ONLEX BB, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS – ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczyni uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Drugi panel:
Akcja “Bilans 2019 rok”
Zmiany w podatkach dochodowych CIT / PIT / VAT opublikowane w 2019 roku wchodzace do obrotu prawnego w 2020 roku.

Wykładowca: dr Paweł Łukaszewicz, wieloletni wykładowca, autor, licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów, odwołań, skarg do WSA. Pełnił stanowiska kierownicze w jednostkach, a w szczególności o statusie zpch, przez wiele lat uczestniczył w rozprawach sądowych w charakterze biegłego. Realizuje wykłady na studiach z doradztwa podatkowego, stale współpracuje z kancelariami podatkowymi i biegłymi rewidentami.

Szkolenie adresowane jest do osób sporządzających sprawozdania finansowe, zeznania podatkowe podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) za 2019 r., pracowników księgowości, pracowników kadr, osób zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Termin:

19-23.01.2020 roku

Miejsce:

Zespół Antałówka
ul. Wierchowa 2
34-500 Zakopane

Koszt szkolenia:
2 450,00 (zwolnione z VAT) – dla jednej osoby,
po 2 350,00 zł (zwolnione z VAT) – dla dwóch lub więcej osób z firmy.

Numer konta: ONLEX Spółka z o.o.,
ING Bank Śląski S.A. 77 1050 1025 1000 0090 8057 0477

Koszt szkolenia obejmuje: Wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, indywidualne konsultacje, pełne wyżywienie, serwis kawowy w trakcie zajęć, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych (TV/Radio, pełny węzeł sanitarny), kolacja uroczysta , udział w kuligu z ogniskiem, korzystanie z atrakcji wodnych w AQUA PARKU tj. basenów, zjeżdżalni, jacuzzi i „dzikiej rzeki”.

Dodatkowych informacji udziela:
Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel: 22 251 33 72;
fax: 22 403 82 17
E-mail: kontakt@onlex.pl