Szkolenia


SZKOLENIA

Firma  ONLEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  serdecznie zaprasza na szkolenie  on-line.

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2021/2022

Termin szkolenia on-line:

30 września 2021 r. – godz. 10.00 – 14.00

WYKŁADOWCA:

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie – prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie – Onlex.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną w KPRM, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego, ukończyła także kurs samodzielnego księgowego bilansisty w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach administracji i organizacjach pracodawców. Współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Szkoli pracodawców od 1999 r. Autorka bloga dofinansowaniedowynagrodzen-blog.pl. Reprezentuje (z sukcesami) pracodawców i osoby niepełnosprawne w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych  i sądowych.

Zajmuje się problematyką:

 • zatrudniania pracowników niepełnosprawnych głównie od strony pracodawcy, z uwzględnieniem kwestii praktycznych,
 • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (pozyskiwanie, zapewnienie zgodności uzyskiwanej pomocy z przepisami, sytuacje żądania zwrotu SOD przez PFRON, ustalanie trudnej sytuacji ekonomicznej, łączenie dofinansowania z innymi formami wsparcia w związku z COVID, wypełniania wniosków, rejestracji w PFRON),
 • pomocy publicznej związanej z COVID-19 (zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, subwencje z PFR, dotacje na kapitał obrotowy, limity pomocy publicznej w kontekście uzyskiwanego wsparcia, dofinansowań z UP, WUP),
 • zakładów pracy chronionej z uwzględnieniem obowiązków i przysługujących praw, uzyskania, utraty statusu,
 • wypełniania obowiązków sprawozdawczych wobec PFRON (INFy, DEKi, INFU),
 • wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, uzyskiwania zaświadczeń o pomocy de minimis, także w przypadku uchybienia terminu do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 • opracowywania indywidualnych programów rehabilitacji,
 • wpłat na PFRON,
 • ulg we wpłatach na PFRON,
 • refundacji składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych przedsiębiorców,
 • odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rozwiązań prawnych związanych z przeciwdziałaniem COVID oraz projektem Polskiego Ładu. Zostaną omówione kwestie dokumentacyjne, sposób zapewnienia zgodności uzyskiwanej pomocy publicznej z prawem, ze szczególnym uwzględnieniem powstania trudnej sytuacji ekonomicznej. PFRON przedstawił stanowisko dotyczące konieczności pozyskania dofinansowania w określonej chwili, którego znajomość może warunkować możliwość uzyskania tego wsparcia. Zostaną omówione przepisy dotyczące wydłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności i kwestie związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

KOSZT SZKOLENIA:
400,00 (zwolnione z VAT)  – od osoby z firmy

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, certyfikat elektroniczny.

Numer konta:
ONLEX Spółka z o.o.,
ING Bank Śląski S.A.  77 1050 1025 1000 0090 8057 0477

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Skan karty zgłoszeniowej prosimy wysłać -mailem na adres kontakt@onlex.pl
  Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty prześlemy przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.
 • Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

ONLEX Sp. z o.o. nie wyraża zgody na nagrywanie szkolenia, powielanie lub udostępnianie treści szkolenia. Treść szkolenia i prezentacja szkolenia objęta jest prawami autorskimi.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu
  do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.
 • Proste, uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z wykładowcą, mają możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.
 • Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora.

Dodatkowych informacji udziela: Ewa Kłosińska-Trzcińska tel: 22 251 33 72; fax: 22 403 82 17 E-mail: kontakt@onlex.pl


SZKOLENIA ARCHIWALNE

Firma ONLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością serdecznie zaprasza na seminarium szkoleniowe składające się z dwóch paneli tematycznych:

PANEL PIERWSZY – wykład mec. Anna Pałecka-Błaszczyk (poniedziałek)
ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2021 w DOBIE EPIDEMII COVID-19

WYKŁADOWCA:
ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik firmy ONLEX Sp. z o.o. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS – ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Autorka bloga dofinansowaniedowynagrodzen-blog.pl

Wykładowczyni uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

PANEL DRUGI – wykład dr Paweł Łukaszewicz (wtorek-środa)
Akcja „Bilans 2020” z uwzględnieniem zdarzeń wynikających z COVID-19.

WYKŁADOWCA:
PAWEŁ ŁUKASZEWICZ DR NAUK EKONOMICZNYCH / FINANSISTA: wieloletni wykładowca, autor, licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów. Współuczestniczył w opracowaniu odwołań, skarg do WSA, PFRON, NSA, izb skarbowych. Przez wiele pracował jako główny księgowy/ dyrektor finansowy/ członek zarządu w spółkach prawa handlowego, nadto pełnił kierownicze stanowiska, uczestniczył w rozprawach sądowych w charakterze biegłego.

Termin i miejsce szkolenia:

21 − 24 lutego 2021 rok
„Polskie Tatry” S.A.
ZAKOPANE
ul. Wierchowa 2

Szkolenie adresowane jest do osób sporządzających sprawozdania finansowe, zeznania podatkowe podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) za 2020 r., pracowników księgowości, pracowników kadr, osób zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dodatkowych informacji udziela: Ewa Kłosińska-Trzcińska tel: 22 251 33 72; fax: 22 403 82 17 E-mail: kontakt@onlex.pl


Szanowni Państwo! Firma ONLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością serdecznie zaprasza na szkolenie on-line. Ustawa „covidowa” przewiduje kilka rodzajów dofinansowań do wynagrodzeń pracowników, które można łączyć z dofinansowaniem do wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych, przy zachowaniu jednak reguł udzielania pomocy publicznej. Inne formy wparcia także mogą mieć wpływ na wysokość przysługującego SOD. Jak zachować dofinansowanie w sytuacji problemów z płynnością finansową? Jakie są limity poszczególnych form pomocy? Czy limit pomocy de minimis został zwiększony? Warto się także z rozwiązaniami z tarczy branżowej, aby jak najefektywniej móc je wykorzystać. Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w kontekście SOD, a także nowe druki INF-D-P i DEK-II-a, to kwestie, z którymi należy się zapoznać, tak jak z ostatnią nowelizacją ustawy o rehabilitacji.

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2021 w DOBIE EPIDEMII COVID-19

Terminy szkolenia on-line:

4 lutego 2021 r. – godz. 10.00 – 14.00 10 lutego 2020 r. – godz. 10.00 – 14.00

WYKŁADOWCA:

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik firmy ONLEX Sp. z o.o. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS – ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Autorka bloga dofinansowaniedowynagrodzen-blog.pl KOSZT SZKOLENIA: 350,00 (zwolnione z VAT)  – od osoby z firmy CENA SZKOLENIA OBEJMUJE: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, certyfikat elektroniczny. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Skan karty zgłoszeniowej prosimy wysłać -mailem na adres kontakt@onlex.pl lub na numer fax: 22 403 82 17
 • Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty prześlemy przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

ONLEX Sp. z o.o. nie wyraża zgody na nagrywanie szkolenia, powielanie lub udostępnianie treści szkolenia. Treść szkolenia i prezentacja szkolenia objęta jest prawami autorskimi. WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.
 • Proste, uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z wykładowcą, mają możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.

Dodatkowych informacji udziela: Ewa Kłosińska-Trzcińska tel: 22 251 33 72; fax: 22 403 82 17 E-mail: kontakt@onlex.pl


Szanowni Państwo! Firma ONLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością serdecznie zaprasza na szkolenie on-line. Wprowadzona przez rząd Tarcza Antykryzysowa, czyli zestaw rozwiązań dla pracodawców i pracowników, ma na celu złagodzenie negatywnych skutków gospodarczych wynikających z pandemii koronawirusa. Ustawodawca zaproponował rozwiązania prawne, które mają na celu wsparcie przedsiębiorców, w przezwyciężeniu skutków gospodarczych COVID-19 – warto się z nimi zapoznać, aby jak najefektywniej je wykorzystać, także w kontekście łączenia różnych form wsparcia, w tym dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

POMOC Z TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ I DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Terminy szkolenia on-line:

19 maja 2020 r. – godz. 10.00 – 14.00 22 maja 2020 r. – godz. 10.00 – 14.00

WYKŁADOWCA:

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik firmy ONLEX Sp. z o.o. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS – ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczyni uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

KOSZT SZKOLENIA: 300,00 (zwolnione z VAT) – od osoby z firmy CENA SZKOLENIA OBEJMUJE: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, certyfikat elektroniczny. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Skan karty zgłoszeniowej prosimy wysłać -mailem na adres kontakt@onlex.pl lub na numer fax: 22 403 82 17
 • Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty prześlemy przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.
 • Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

ONLEX Sp. z o.o. nie wyraża zgody na nagrywanie szkolenia, powielanie lub udostępnianie treści szkolenia. Treść szkolenia i prezentacja szkolenia objęta jest prawami autorskimi. WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.
 • Proste, uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z wykładowcą, mają możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.
 • Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora.

Dodatkowych informacji udziela: Ewa Kłosińska-Trzcińska tel: 22 251 33 72; fax: 22 403 82 17 E-mail: kontakt@onlex.pl

Szanowni Państwo! Firma ONLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością serdecznie zaprasza na seminarium szkoleniowe składające się z dwóch paneli tematycznych:

Pierwszy panel: Wsparcie przy zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Wykładowca: Anna Pałecka-Błaszczyk, wspólnik firmy ONLEX BB, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS – ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Wykładowczyni uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Drugi panel: Akcja “Bilans 2019 rok” Zmiany w podatkach dochodowych CIT / PIT / VAT opublikowane w 2019 roku wchodzace do obrotu prawnego w 2020 roku. Wykładowca: dr Paweł Łukaszewicz, wieloletni wykładowca, autor, licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów, odwołań, skarg do WSA. Pełnił stanowiska kierownicze w jednostkach, a w szczególności o statusie zpch, przez wiele lat uczestniczył w rozprawach sądowych w charakterze biegłego. Realizuje wykłady na studiach z doradztwa podatkowego, stale współpracuje z kancelariami podatkowymi i biegłymi rewidentami. Szkolenie adresowane jest do osób sporządzających sprawozdania finansowe, zeznania podatkowe podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) za 2019 r., pracowników księgowości, pracowników kadr, osób zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Termin:

19-23.01.2020 roku

Miejsce:

Zespół Antałówka ul. Wierchowa 2 34-500 Zakopane

Koszt szkolenia: 2 450,00 (zwolnione z VAT) – dla jednej osoby, po 2 350,00 zł (zwolnione z VAT) – dla dwóch lub więcej osób z firmy. Numer konta: ONLEX Spółka z o.o., ING Bank Śląski S.A. 77 1050 1025 1000 0090 8057 0477 Koszt szkolenia obejmuje: Wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, indywidualne konsultacje, pełne wyżywienie, serwis kawowy w trakcie zajęć, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych (TV/Radio, pełny węzeł sanitarny), kolacja uroczysta , udział w kuligu z ogniskiem, korzystanie z atrakcji wodnych w AQUA PARKU tj. basenów, zjeżdżalni, jacuzzi i „dzikiej rzeki”. Dodatkowych informacji udziela: Ewa Kłosińska-Trzcińska tel: 22 251 33 72; fax: 22 403 82 17 E-mail: kontakt@onlex.pl