Kontakt


KONTAKT

ONLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
siedzibą w Warszawie

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000776491

al. gen. Chruściela „Montera” 37/39 m. 19
04-454 Warszawa

Tel.: +48 22 251 33 72
Tel. kom.: +48 606 825 920
Fax: 22 403 82 17
e-mail: kontakt@onlex.pl

NIP: 9522194746
REGON: 382824972

Kapitał zakładowy 30.000 zł opłacony w całości.